Maak een

Algemene voorwaarden

Welkom

Welkom bij auto- en motorrijschool Pascal van Dooren en bedankt dat je voor mij hebt gekozen! Ik ga mijn uiterste best doen jou een fijne rijopleiding te geven. Hieronder lees je de  algemene voorwaarden. Volg je lessen? Dan ga je akkoord!

Planning en afzeggen

 1. Lessen inplannen doe ik in overleg met jou.
 2. Geplande data worden via WhatsApp, mail of leskaart aan je bevestigd.
 3. Je kunt tot 36 uur voor een les kosteloos afzeggen per telefoon, WhatsApp of bij geen gehoor per mail. Bij een te late afmelding moet je het lesgeld betalen. Een te laat afgezegde les wordt niet bij je in rekening gebracht als er een dringende reden is, zoals het overlijden van een naast familielid, een begrafenis of een spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt maar dit van te voren niet aangeeft, verandering van schoolrooster of vakantie.
 4. Een gereserveerde toets of examen kan je alleen afzeggen of wijzigen als je een medische verklaring van je huisarts kan overleggen.
 5. Als je te laat komt, niet aanwezig bent op de afgesproken locatie of als ik vlak voor de les besluit dat je mentaal of fysiek niet in staat bent de les te volgen, dan breng ik de les wel in rekening. Ik zal 10 minuten wachten en proberen contact met je te zoeken. Bij geen gehoor of reactie van jou zal ik vertrekken en de les in rekening brengen.
 6. Een betalingsachterstand kan reden voor mij zijn geplande lessen, toetsen en examens te annuleren. De gemaakte kosten voor de geplande toets en het examen zullen dan wel aan jou (de leerling) gefactureerd worden.
 7. Ik kan op ieder tijdstip een les of examen afzeggen als het niet veilig is om te rijden of als er sprake is van overmacht. Ik breng dan geen kosten in rekening.
 8. Om een toets- of een examendatum voor je te kunnen reserveren, moet je aan onderstaande punten voldoen:
  1. Je hebt geen betalingsachterstand.
  2. Je gezondheidsverklaring is goedgekeurd door het cbr.
  3. Je hebt je theorie-examen gehaald (bij motor wanneer je geen B rijbewijs bezit, voor het AVB en voor het AVD examen).
  4. Je hebt voldoende lessen gevolgd/ingepland staan om een goede slagingskans te hebben. Dit is maatwerk.
 9. Ik voldoe aan de eisen van de WRM (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen) en ben in het bezit van een geldig instructeurscertificaat. Hierdoor kan ik jou theorie- en praktijkles geven.
 10. Als de lessen niet door kunnen gaan omdat ik ziek ben of omdat er een ongeval is gebeurd of de weers- en/of verkeersomstandigheden gooien roet in het eten, dan word je hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. Je kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.
 11. Het nemen van motorrijlessen is voor eigen risico. Ik kan niet voorkomen dat een leerling, bij een verkeerde handeling of door het niet opvolgen van aanwijzingen, letsel oploopt of gewond raakt. Ik zal altijd zo duidelijk mogelijk zijn in mijn aanwijzingen om een ongeval te voorkomen. Uiteindelijk ben jij verantwoordelijk voor je eigen beslissingen en handelingen in het verkeer.

Geldzaken

 1. Ik factureer lessen en examens vooraf per email. Deze factuur moet binnen 8 dagen worden voldaan. Tijdig afgezegde lessen worden verrekend.
 2. Betalen kan contant, of per bank. Er kan in overleg in termijnen worden voldaan. Bij autorijlessen kan pakket 2 in 2 termijnen worden voldaan. De 1e termijn moet binnen 8 dagen worden voldaan en de 2e termijn moet 6 weken na de 1e betaling. Bij pakket 3 mag er in 3 termijnen worden voldaan. De 1e termijn moet binnen 8 dagen na facturatie worden voldaan, de 2e termijn moet 6 weken na de 1e betaling worden gedaan en de 3e termijn moet 6 weken na de 2e termijn worden gedaan. Het startpakket van de motorrijlessen mag in 2 termijnen worden voldaan, de 1e termijn moet binnen 8 dagen worden voldaan en de 2e termijn moet 6 weken na de 1e betaling worden gedaan.
 3. Mijn lesurenadministratie is leidend voor de facturatie.
 4. Een langere pauze inlassen kan. Op jouw verzoek bevriezen we het les- en/of examentegoed voor een afgesproken periode. Als je, zonder enige vorm van communicatie en overleg, langer dan 4 maanden geen lessen hebt gevolgd en ik heb niets van je gehoord, dan vervalt het les- en examentegoed.
 5. Als je de rijopleiding afbreekt met een geldige reden, kun je me binnen 4 maanden mailen met een verzoek het vooruitbetaalde les- en examengeld uit te keren. Een geldige reden is: overlijden van de leerling, of een medische reden waardoor de lessen niet voortgezet kunnen worden (moet aangetoond worden met een medische verklaring van de huisarts) of een plotselinge verhuizing buiten een straal van 25 km, gemeten vanaf het adres van de rijschool. Ik reken in dit geval 25 euro administratiekosten en de pakketkorting vervalt. Geen geldige reden is: geen tijd hebben of geen motivatie meer hebben om te lessen. In dit geval zal er geen restitutie mogelijk zijn.
 6. Gedurende de opleiding voer ik geen prijswijzigingen door, mits je de opleiding binnen 12 maanden afrondt.
 7. Als je niet tijdig betaalt, hanteer ik de volgende procedure: Als er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een herinneringsfactuur per mail in combinatie met een “tikkie” via WhatsApp. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (€ 15,-) worden gerekend. Tijdens deze procedure zal ik ook telefonisch contact met je zoeken. Mocht het toch voorkomen dat je niet betaalt, dan schakel ik een incassobureau in. De extra kosten die hierbij gemaakt gaan worden, worden doorberekend aan jou.
 8. Alle eventuele verkeersboetes die ontstaan als gevolg van verkeersovertredingen en -misdrijven, te wijten aan jouw eigen handelen, tijdens een motorrijles zullen te allen tijde direct op jou verhaald worden.

Privacy

Uiteraard respecteer ik je privacy en vraag en bewaar dus alleen gegevens die ik nodig heb om je rijopleiding zo goed mogelijk voor je te regelen of andere zaken te doen waar ik toe verplicht ben. Wanneer je geslaagd bent, zal ik je gegevens archiveren en plaats ik graag een foto van jouw succes op Facebook en Instagram. Wil je dat niet, geef het dan gerust bij me aan.

Heel veel lesplezier!